SAO MAI HOTEL
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên hệ với chúng tôi đẻ được hỗ trợ tốt nhất

  • Hỗ trợ - 0913 227 999

  • Tư vấn- 024 37323535

NHÀ HÀNG SAO MAI - SAO MAI HOTEL - 23 THÔNG PHONG

  18/01/2017    Lượt xem : 2010

Nhà hàng Sao Mai tại tầng 1 có 3 phòng lớn nhỏ với diện tích từ 25 m2 - 100m2 phù hợp cho việc tiếp khách với đối tác đến tiếp khách mở rộng số lượng lớn.